Orders overview

Type Creation time Posledná zmena Fullfillment time Commodity Lot (tn) Volume (lot) Min (lot) Price (€) Incoterms Place Menu
Buy20.02.2019 22:21:1720.02.2019 22:21:1725.03.2019PosypovaSol-EUR-MON2570159DDPOkres Sabinov
Sell20.02.2019 22:18:1222.02.2019 09:19:48-PosypovaSol-EUR-SPOT_ZZS1257161DDPPrešovský kraj
Sell20.02.2019 22:19:0422.02.2019 09:25:1125.03.2019PosypovaSol-EUR-MON2580160DDPPrešovský kraj
Sell15.04.2019 21:10:1015.04.2019 21:10:11-PosypovaSol-EUR-MON2570159DDPOkres Sabinov
Sell07.10.2019 13:58:2807.10.2019 13:59:3325.12.2019PosypovaSol-EUR-MON2550166DDPOkres Sabinov
Sell03.10.2019 12:21:0207.10.2019 15:22:4525.11.2019PosypovaSol-EUR-MON254170DDPOkres Prešov
Sell08.10.2019 09:30:5308.10.2019 09:30:5425.03.2020PosypovaSol-EUR-MON25200169DDPSlovensko
Sell08.10.2019 09:37:0008.10.2019 09:37:35-PosypovaSol-EUR-SPOT_ZZS1254179DDPSlovensko
Kontakt
Tel: +421 907 723 428
Email: sekretariat@kbb.sk

Rožňavská 7
821 02 Bratislava
© 1992-2015 Komoditná burza Bratislava, a. s.
KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966